Volgende tip

Wij willen dat u ervaring met SPONSOR.ME aangenaam en veilig is. Om deze redenen raden wij u aan onze Algemene voorwaarden te lezen voordat u het platform gebruikt.

Inleiding

Door gebruik te maken van SPONSOR.ME en de bijbehorende services ("SPONSOR.ME" en "de Service") aangeboden door SPONSOR INTERNATIONAL AS en zijn partners ("SPONSOR INTERNATIONAL AS" en "de Leverancier"), accepteert U en de organisatie die U vertegenwoordigt ( "U", Uw" en "de Bezoeker") deze algemene voorwaarden en de wettelijk bindende voorwaarden uiteengezet door de Noorse wetgeving ("de Wet" en "de Wetgeving") en het Hof van Oslo . ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN EN DE VOORWAARDEN, KUNT U DEZE SERVICE NIET GEBRUIKEN.

Alle bezoekers

Om de reputatie van SPONSOR.ME als een betrouwbare service te behouden, moet de bezoeker of gebruiker van de Service aan de volgende eenvoudige regels voldoen:

 • Publiceer geen informatie die de wet of de rechten van andere bezoekers van de Service schendt of overtreedt.
 • Publiceer geen onjuiste, valse, misleidende of oneerlijke informatie.
 • Voer geen acties uit tegen andere bezoekers die van een bedreigende, overtredende, intimiderende, lasterlijke, verwondende, obscene of spottende aard zijn.
 • Maak geen misbruik de persoonlijke gegevens van andere bezoekers.
 • Verspreid geen materiaal waar niet omgevraagd wordt door andere gebruikers, zoals advertenties, promotiemateriaal, spam of kettingmails. Voer geen mailinglijsten of andere vormen van auto-responders uit via de Service.
 • Verspreid geen schadelijke software, zoals virussen of Trojaanse paarden, via codes, afbeeldingen, films of programma's die zijn ontworpen om gebruikers, de Service, de Leverancier of partners van de Service lastig te vallen en te storen.
 • Veroorzaak geen verstoring van de werking van de Service door het systeem te overladen met ondoeltreffend grote bestanden of ander materiaal.
 • Geef anderen geen toegang tot de Service door wachtwoorden of andere informatie te verspreiden, aangezien dit strikt illegaal is.
 • Probeer geen beveiligingsmaatregelen op de Service te omzeilen en probeer niet de software die het eigendom is van de Leverancier na te bouwen.

Het is niet nodig om u als gebruiker te registreren om commentaar te geven op individuele fondsenwervingen. U bent er echter verantwoordelijk voor dat uw berichten voldoen aan de vereisten die door de Service zijn uiteengezet.

 • Wees respectvol tegenover anderen op de Service, behoud een formele toon en blijf bij het onderwerp. Het is niet toegestaan advertentie-inhoud te plaatsen die probeert producten of services aan organisaties te verkopen. Dergelijke inhoud zal zonder kennisgeving worden verwijderd.
 • De Leverancier behoudt zich het recht voor inhoud te verwijderen die in strijd is met de wetgeving of die seksistisch, racistisch of gewelddadig van aard is. Hetzelfde geldt voor neerbuigende opmerkingen over ras, religie, seksuele geaardheid, enz. Hetzelfde geldt voor inhoud die in strijd is met de ethische basisregels van de Service, die overeenkomen met de regels van orde en fair-play in de sportwereld. De waardebasis is hetzelfde. De Leverancier behoudt zich het recht voor om een gebruiker te blokkeren van het plaatsen van inhoud op de Service, als hij of zij zich niet houdt aan de Algemene Voorwaarden of het Privacybeleid.
 • Neem contact op met onze klantenservice in geval van ongepaste opmerkingen.
 • Inhoud die op de Service wordt geplaatst, wordt beschouwd als gepubliceerd in overeenstemming met deze voorwaarden. Vergeet niet dat u de rechten hebt beveiligd bij het delen van afbeeldingen en films en wij niet verantwoordelijk zijn voor iets dat door U op de Service wordt geplaatst of gedeeld.

De Service is onderhevig aan de Noorse wetgeving met betrekking tot gewoonten, regels en gedrag op internet. Het is niet toegestaan om inhoud van de Service te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier of zijn officiële, ondertekenende partners.

Het is het beleid van de Leverancier om lidmaatschapsrechten van elke gebruiker die inbreuk maakt op het auteursrecht te beëindigen na een snelle kennisgeving aan de Leverancier door de eigenaar van het copyright of de wettelijke vertegenwoordiger van de auteursrechthebbende. Zonder het voorgaande te beperken, als u van mening bent dat Uw werk is gekopieerd en op de Service is gepost op een manier die inbreuk op het auteursrecht inhoudt, geef dan aan onze Copyright Agent en Klantenservice de volgende informatie: (1) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtelijk belang; (2) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is overtreden; (3) een beschrijving van de locatie op de Dienst van het materiaal waarvan U beweert dat deze inbreuk maakt; (4) Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.

U stemt ermee in de Leverancier, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers (gezamenlijk de "Leverancierspartijen") te vrijwaren van aansprakelijkheid, claims en uitgaven (met inbegrip van honoraria van advocaten en juridische kosten) met betrekking tot:

 • Uw inhoud;
 • Uw gebruik van of het onvermogen om Service te gebruiken;
 • Uw overtreding van de Algemene voorwaarden;
 • Uw schending van een Contract of rechten van een andere partij, inclusief gebruikers; of
 • Uw overtreding van toepasselijke wetten, regels of voorschriften.

Leverancier behoudt zich het recht voor, op eigen kosten, om de exclusieve verdediging en controle over alle zaken die anderszins onderworpen zijn aan schadeloosstelling door U, te aanvaarden, in welk geval U volledig met Leverancier samenwerkt om alle beschikbare verweermiddelen te doen gelden. Deze bepaling verplicht U niet om een van de Leverancier-Partijen te vrijwaren voor enige onredelijke handelspraktijk door die partij of voor fraude, misleiding, valse belofte, verkeerde voorstelling van zaken of verzwijging, onderdrukking of weglating van enig wezenlijk feit in verband met de Dienst die hieronder wordt verstrekt . U gaat ermee akkoord dat de bepalingen in deze sectie van kracht blijven na elke beëindiging van uw account, de Algemene voorwaarden of uw toegang tot de service.

Geregistreerde bezoekers

Als u de functies wilt gebruiken en een of meer fondsenwervingen wilt maken, moet u zich registreren door een account te maken (het "Account") met een gebruikersnaam, uw e-mailadres en een uniek wachtwoord. Alle informatie die wordt verstrekt tijdens de registratie moet nauwkeurig en volledig zijn. Doe niet alsof u iemand bent die u niet bent. Kies geen gebruikersnaam die andere bezoekers kan beledigen. Elk misbruik van de Service zal leiden tot de verwijdering van Uw Account en de bijbehorende fondsenwervingen. In gevallen waarin de wet is overtreden, wordt dit aan de politie gemeld.

U moet minimaal 13 jaar oud zijn of toestemming hebben van een volwassene ouder dan 18 jaar om u te registreren voor een account. Indien van toepassing dient u documentatie bij de leverancier in te dienen om deze toestemming te bewijzen.

U bent alleen verantwoordelijk voor de activiteiten die worden uitgevoerd via Uw Account, uw wachtwoord geheim te houden, enz. Als u misbruik van uw account en eventuele fondsenwervingen vermoedt, neem dan onmiddellijk contact op met de Leverancier.

U kunt contact opnemen met de klantenservice om uw account te laten verwijderen en eventuele fondsenwervingen op elk gewenst moment te sluiten.

Door een account aan te maken, accepteert u informatie van de Leverancier te ontvangen. U kunt de ontvangst van dergelijke informatie later annuleren.

Fondsenwervingsmanagers

De Leverancier moet Uw fondsenwerving goedkeuren, zowel wanneer u het maakt als wanneer u het later aanpast.

De Leverancier behoudt zich het recht voor om fondsenwervingen op elk moment te weigeren en kan geen deadline voor de goedkeuring van een fondswerving garanderen, hoewel de verwerkingstermijn meestal slechts enkele dagen is. Bovendien behoudt de Leverancier zich het recht om u te vragen bepaalde aspecten van uw fondsenwerving te wijzigen om deze geschikt te maken voor goedkeuring en publicatie. De Leverancier kan uw account of fondsenwerving op elk moment beëindigen, wijzigen of verwijderen. U ontvangt meestal een gemotiveerde uitleg.

Door een fondsenwerving te creëren, sluit u een juridisch bindend contract ("contract") met sponsors die uw fondsenwerving ondersteunen door middel van bijdragen, die recht geven op een compensatie, zoals vermeld in de voorwaarden van de fondsenwerving. De Leverancier maakt geen deel uit van dit contract en kan niet garanderen dat de compensatie wordt aangeboden zoals beloofd en/of op tijd. Dit is de verantwoordelijkheid van de Fondsenwervingsmanager. De Leverancier neemt geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering of schending van een contract.

Het is u niet toegestaan verboden objecten, objecten die in strijd zijn met de normen en ethische regels van de Service of objecten die de Wet overtreden, als compensaties of weggeefartikelen aan te bieden.

Het is niet toegestaan om de persoonlijke gegevens die u ontvangt van sponsors of andere bezoekers te misbruiken via het inzamelingsproces. Deze gegevens kunnen onder meer bestaan uit namen, e-mails en postadressen. Deze informatie wordt uitsluitend verstrekt met de bedoeling om een bepaalde fondsenwerving te ondersteunen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

U bent als enige verantwoordelijk voor de informatie die is vrijgegeven in verband met Uw fondsenwerving, evenals voor het naleven van de Wetten en verplichtingen die U bent aangegaan tijdens de fondsenwerving.

U bevestigt dat u het recht heeft om informatie en aan u gerelateerd materiaal te gebruiken (zoals afbeeldingen, foto's, films, video's en teksten). U geeft de Leverancier een niet-exclusief, wereldwijd recht om uw belichte materialen voor marketingdoeleinden te gebruiken zonder kosten, royalty's en vergelijkbare kosten, ongeacht of de fondsenwerving voorbij is of is beëindigd. U alleen bent verantwoordelijk voor licenties en royalty's aan de eigenaar van de betreffende materialen. Dit is niet de verantwoordelijkheid van de Leverancier.

U geeft de Leverancier toestemming om informatie en aanverwant materiaal op de Service te bewerken, wijzigen, verwijderen of vertalen, inclusief de door U geposte inhoud, geheel of gedeeltelijk.

Het aanmaken van een account of fondsenwerving is gratis. Donaties aan uw fondsenwerving zijn echter onderworpen aan kosten . Naast de betalingsproviders die een vergoeding vragen voor hun diensten, berekent de Leverancier een administratieve en een platformvergoeding. Deze kosten worden afgetrokken van de verzamelde fondsen voordat deze beschikbaar worden gemaakt voor betaling op uw bankrekening. U bent verantwoordelijk voor het melden en betalen van eventuele extra kosten of belastingen die verband houden met uw gebruik van de Service.

De Leverancier heeft het recht bijdragen in te trekken en de uiteindelijke uitbetaling komt mogelijk niet altijd overeen met de vermelde ontvangst op de Service.

U kunt uitbetalingen aanvragen zodra de fondsenwerving is geëindigd en u moet uitbetalingen aanvragen binnen 90 dagen na het einde van de fondsenwerving. Niet-geclaimde bijdragen kunnen worden overgedragen aan de Leverancier of andere fondsenwervingen.

Door een fondsenwerving te creëren, accepteert u de Algemene voorwaarden van de betaaldiensten.

sponsors

Het bedrag dat u hebt bijgedragen, wordt in rekening gebracht. De sporter/het team vertegenwoordigd door een Fondsenwervingsmanager ontvangt uw bijdrage ongeacht of het algemene doel van de fondsenwerving is behaald en u uw compensatie heeft ontvangen. Dit is de verantwoordelijkheid van de Fondsenwervingsmanager.

Door een fondsenwerving te steunen, aanvaardt u de voorwaarden van de betalingsprovider.

U erkent het risico van het steunen van een fondsenwerving, in termen van veranderingen en vertragingen. De Leverancier is niet verantwoordelijk voor deze factoren, laat staan voor de voltooiing van een fondsenwerving. Deze verantwoordelijkheid berust bij de Fondsenwervingsmanager. De Leverancier is niet verantwoordelijk voor de Fondsenwervingsmanager die voldoet aan de wetgeving met betrekking tot compensaties en andere diensten. De Leverancier zal niet betrokken raken bij geschillen over dergelijke aangelegenheden.

U moet een e-mail- en postadres opgeven om een compensatie te krijgen. Alleen de Fondsenwervingsmanager neemt hierover contact met u op.

Neem in geval van vermoedelijk misbruik van betaalpassen of andere betaalmethoden onmiddellijk contact op met de betalingsdienstaanbieder of uw bank. De Leverancier is niet verantwoordelijk voor misbruik en zal in dergelijke gevallen niet betrokken raken.

De Leverancier behoudt zich het recht voor om op elk moment te beslissen welke bijdragen worden goedgekeurd en bijdragen te verwijderen of stop te zetten.

Leverancier

De Leverancier behoudt zich het recht voor om de Service op elk moment te beëindigen of te wijzigen, zonder kennisgeving of verdere aansprakelijkheid.

De Leverancier is niet verantwoordelijk voor verliezen of schade opgelopen door een gebruiker als gevolg van het gebruik van de Service.

De Leverancier behoudt zich niet het recht voor om persoonlijke gegevens (namen, postadressen, telefoonnummers en e-mailadressen) zonder voorafgaande toestemming aan derden te verstrekken.

De Service bevat links naar andere diensten en websites ("Websites van derden") en toepassingen ("Toepassingen van derden") en advertenties voor derden ("Advertenties van derden"). Websites van derden, Applicaties van derden en Advertenties van derden zijn niet onder de controle van Leverancier. De Leverancier is niet verantwoordelijk voor Websites van Derden, Applicaties van Derden of Advertenties van Derden. Wanneer u onze Service verlaat, zijn onze Algemene voorwaarden niet langer van toepassing. U dient de van toepassing zijnde voorwaarden en beleidslijnen, waaronder privacy- en gegevensverzamelingsmethoden, van websites van derden of toepassingen van derden te beoordelen en dient alle onderzoeken te verrichten die u nodig of passend acht voordat u een transactie met een derde partij onderneemt.

Behalve met betrekking tot Uw inhoud, gaat U ermee akkoord dat de Leverancier en haar gelieerde ondernemingen alle rechten, titels en belangen in de Services bezitten (inclusief maar niet beperkt tot, elke computercode, thema's, objecten, verhalen, concepten, illustraties, animaties, geluiden, muziek composities, audiovisuele effecten, werkwijzen, morele rechten, documentatie, chattranscripties en serversoftware). U mag geen copyright-, handelsmerk-, servicemerk- of andere kennisgevingen van eigendomsrechten die zijn verwerkt in of die de website of de services vergezellen, verwijderen, wijzigen of verbergen.

SPONSOR.ME WIJST MET NAME ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF VAN VERKOOPBAARHEID, VAN NIET-INBREUKMAKENDHEID EN VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ENIGE GARANTIE DIE WORDT GEÏMPLICEERD DOOR MANIER VAN ZAKEN DOEN, UITVOERING VAN DE PRESTATIE OF HET GEBRUIK VAN HANDEL. GEEN ADVIES OF INFORMATIE (MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE) DOOR U VERKREGEN VIA DE LEVERANCIER ZORGT VOOR ENIGE GARANTIE.

September 2018
Oslo, Noorwegen